top of page
船橋の家
主要用途:専用住宅
構造種別:木造
規  模:地上2階 132.88㎡(40坪)
家族構成:夫婦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            設計主幹:小倉聡建築設計事務所
bottom of page