top of page
西千葉の家
主要用途:専用住宅
構造種別:木造
規  模:地上2階 150.26㎡(50坪)
家族構成:夫婦+子供3人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            設計主幹:小倉聡建築設計事務所
bottom of page